VALPEN OCH UNGHUNDEN
Omvårdnad, berikning, satisfiering och personlighetsutveckling

 

Datum: 6-7 juni
Plats:
Stockholm (Kungsholmen) Celciusgatan 6
Tider: 09.00-16.00
Pris: 2800:-
Lärare: David Selin
Anmälan: Maila namn, adress och telefonnummer till info@hundutbildningsgruppen.se

 

 • Valpen och unghundens rättigheter

 • Hundens utvecklingsfaser

 • Omvårdnad och trygghet

 • Anknytning och socialisering

 • Acceptans av valpens person

 • En hund både är och blir

 • Inlärning, att bygga på höjden

 • Möjlighet till utveckling

 • Valpberikning

 • Satisfiering av autonoma beteenden – när börja

 • Motorisk utveckling

 • Sömnmaximering

 • Stress och stresskontroll

 • Lek som symtom

 • Att lära att lära

 • Curling ingen friidrott

 • God fostran en rättighet

 • Dressyrmognad

 • Valpkurs inte bra för valpen

 • Skapa rätt funktion på valpens beteenden

 • Låt valpen bestämma

 • Sociala normer eller exkluderande regler

 • Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling

 • Förhandling inte träning

 • Miljöträning bara en lek

 • Panksepp hade fel - det är roligt att vara rädd

 • Mer mod och mindre självförtroende

 • En bra relation ger dålig kontakt!

 • Utfodring

 • Blås- och tarmkontroll/rumsrenhet

 • Oönskade undersökningsbeteenden

 • Kloklippning

 • Hur man går i koppel

 • Självständighetsträning – ensam hemma

 • Veterinärundersökning

 • Arbetstecken – tydliga konstanta signaler

 • Hur höja testosteronet

 • Puberteten och hjärnan

_________________________________________________________________________

 

Valpägarbalken (2018:1)
Utfärdad av: HUNDutbildningsgruppen
Utfärdad: 2018-06-18

1 § En valp har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. En valp skall behandlas med aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
 

2 § Den som äger en valp har ansvar för valpens person och ska se till att valpens behov blir tillgodosedda. Valpens ägare svarar även för att valpen får den tillsyn som behövs med hänsyn till valpens ålder, utveckling och övriga omständigheter. Ägaren är vidare ansvarig för att valpen ska få en god och för valpen tillfredställande fostran.
 

3 § Valpens bästa skall vara avgörande i all omvårdnad, tillsyn och fostran. Hänsyn skall även tas
till valpens vilja.


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 7
Sidvisningar: 650519
Unika besök: 473221