Ny kursstart hösten 2024 i Stockholm
Intresseanmälan kan göras redan nu: info@hundutbildningsgruppen.se

Utbildningen till Hundpedagog (instruktör)

Utbildningen för dig som vill jobba med att hjälpa hundägare att ge sin hund, ett så bra och självständigt liv som möjligt.
 
Utbildningens mål är:
- hundpedagoger som är trygga i sin roll, och ser som sin uppgift att stötta hundägare,
- hundägare med ett gott självförtroende och utan övertro på auktoriteter, 
- hundar med en god välfärd, många och starka copingresurser och starka egna åsikter, och 
- en trygg anknytning och en god kommunikation mellan hundar och hundägare.
 
I stället för en mer sammanhållen utbildning där olika lärare tar vid där den andra slutade, har vi valt en form där varje delkurs eller dag står för sig. De olika lärarna ger sin syn på hundpedagogens yrkesroll, hur man kan stötta hundägare på bästa sätt och hur man ger hundar en så bra välfärd som möjligt. Sen är det upp till deltagarna att ”smälta samman” allt till en egen plattform att arbeta ifrån. Detta kräver mer av deltagarna, men ger också mer. 
 
LÄRARE OCH KURSINNEHÅLL
 
Delkurs 1. 
David Selin
Hundpedagogens olika roller.
Medveten eller omedveten inlärning.
Den straffande människan.
Människans kontrollbehov.
Den kompetenta hundägaren.
Egenkontroll eller ägarkontroll?
Att lära hunden att lära sig.
Kommunikation i stället för kommandon.
Teknik eller empati?
Finns det evidensbaserad hundträning?
Tänk funktionellt.
Skillnaden mellan att förstå och lyda.
Belöningsbaserad träning eller en positiv inlärningssituation.
Belöningsberoende.
Det farliga tröstätandet.
Miljöträning utifrån hundens copingstrategi.
 
Delkurs 2. 
Linda Atmer, biolog
Lek och lärande.
 
Delkurs 3. 
Christina Klosterberg, sociolog
Hur kan ett sociologiskt tänk hjälpa dig som hundpedagog? 
Dels ett ovanförperspektiv där vi blickar ner på vårt samhälle och de strukturer som formar såväl oss som våra hundar. Dels på ett socialpsykologiskt plan där vi bättre kan förstå relationen mellan hund och hundägare. Med sociologins hjälp flyttar vi fokus från hundens innersta natur till det nät av relationer som konstrueras och återskapas i det dagliga livet. Till exempel så är hundproblem oftast ett relationsproblem där många olika faktorer spelar in, inte enbart hunden i sig. 

Vi kommer gå igenom ett antal grundläggande begrepp och framför allt förstå hur de hänger ihop och påverkar dig som hundpedagog och de hundar och hundägare du möter. Det handlar om hur exempelvis värderingar, normer, kultur, symboler, socialisation och roller påverkar vilka handlingsalternativ som anses som möjliga. 

Med denna kunskap kommer du lättare kunna möta hundägare och skapa ett språk som gör att de lyssnar på dig men också reflekterar över sig själva och vilka krav och förväntningar de har på sina hundar. Många gånger när vi vill tillfredsställa våra hundars behov är det våra egna behov vi återskapar utan att vi tänker på det. Det finns inbyggt i vårt språk och vår kultur. Om vi blir medvetna om detta blir det enklare att genomföra förändringar och agera på ett annat sätt. 

Din roll blir att få hundägarna att reflektera över hur deras vardag ser ut då varje handlingsalternativ formar relationen mellan hund och ägare. Att träningen äger rum varje sekund i hundens liv och att dina kurser ska ge hundägaren redskap att på bästa sätt hjälpa hunden att anpassa sig till vårt mänskliga samhälle men också få hundägarna att reflektera över hur hunden själv ska få plats att uttrycka sina känslor, göra val och kunna påverka sin egen vardag. Det här är ett viktigt samspel som många gånger glöms bort i hundträning då fokus ofta ligger på hur vi kan förändra och anpassa hunden till oss.

 
Dan Söderberg, psykolog
Ledarskapsteori (inte rangordning) för människor, tillämpad på hundar och deras ägare.
 
Delkurs 4. 
David Selin
Fråga hunden.
Hundägaren i fokus.
Skillnaden mellan evolutionära och individuella tolkningar.
Hundens olika språk.
Utveckla hundägarens empati.
Olika sätt att träna hundägare:
Kollektivt tänkande.
Luktholkar
Trygg bas och Separationsångest.
Föremåls lek.
y-et
Släden (Curt).
Spänning
Hundens stund.
 
Delkurs 5. 
Anna Frisk, beteendevetare
Samspel och utveckling mellan hundägaren och hunden.
 
Jessica Wennfalk, canineopat
Balans- och koordinationsträning.
 
Delkurs 6. 
Deltagarna
Redovisning av plattformar. 

Plats: 
Pris: 2900:- /delkurs eller betala hela kursavgiften vid ett tillfälle.

Ansökan: Mejlas till info@hundutbildningsgruppen.se

För mer information - Ring David - 0739-844806

 


Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 3
Sidvisningar: 943560
Unika besök: 661189