BERIKNINGSKONSULT UTBILDNING

Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att betala tillbaka genom att erbjuda dem ett rikligare hundliv med mer frihet. Men i en hundvärld där det fortfarande finns de som tror att ”en lydig hund är en lycklig hund” är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett rikligt hundliv. Det är där hundyrket Berikningskonsult kommer in. 

Berikning = kompensation
Hundens situation hos människan har radikalt förändrats under de senaste 50 år. Från att många hundar tidigare haft relativt stor frihet, har lagar och omgivningens krav lett till att hundens frihet begränsats kraftigt. Därmed begränsas också hundarnas möjlighet att utföra artens naturliga beteenden.
Dessutom har det utvecklats ”effektivare” dressyrmetoder som inte stannar vid att påverka hundens yttre beteende, utan går på djupet och förändrar hundens motivationer och känslor. Vilket har lett till att dagens hundar hämmas känslomässigt.
Utifrån det behöver våra hundar både Beteendeberikning och Upplevelseberikning.

______________________________________________________

Stockholm
Plats: 
(Dialoggatan 3, Kungens kurva - Huddinge)
Delkurs 1: 6-7/4 (David Selin)
Delkurs 2: 27-28/4 (Linda Atmer)
Delkurs 3: 25-26/5 (David Selin)

______________________________________________________


Tider: 09.00-17.00 (lunch ca 12-13)
Pris: 2700:-/delkurs 


Antagningskrav:
Att du älskar hundar för att de är just hundar.


Anmälan:
Mejla namn, adress o telefonnummer till info@hundutbildningsgruppen.se
Bekräftelse på bokad plats kommer inom 12 h.

______________________________________________________

SCHEMA STOCKHOLM

DELKURS 1 (6-7/4)

Beteendeberikning och Packtivitet (David Selin)
NATURLIGA BETEENDEN
Alla beteenden som är naturliga är inte ”Naturliga beteenden”.
Hur avgör man vad som är ett Naturligt beteende.
M.m.
BERIKNING
Att kompensera för de naturliga beteenden som hunden inte får utlopp för.
Olika berikningar har olika god effekt.
Externa belöningar förstör berikningen.
Hur man undviker att öka en motivation.
Berikningsparadoxen
Överlevnadsbeteenden och Fortplantningsbeteenden.
- Ätbeenden bl.a.:
Hur man berikar en hund med låg aptit, hög aptit eller växlande aptit.
- Jaktbeteenden bl.a.:
Rasanpassning
Vi behöver mer och bättre jaktberikning.
- Sammarbetsbeteenden bl.a.:
Kommunikation och att växla roller.
- Rörelsebeteenden bl.a.:
Naturliga rörelser kontra onaturliga.
- Comfortbeteenden bl.a.:
Rasskillnader
- Hygienbeteenden bl.a.:
Vårdbeteenden är ofta sociala.
- Revirbeteenden bl.a.:
Varning för förmycket revirberikning.
- Socialabehov bl.a.:
Hundar är bättre hundar, än vad vi människor är.
- Uppfödningsbeteenden bl.a.:
Skendräktighet är ingen sjukdom.
PACKTIVITET
Hundägarens (bi)roll
Att följa och inte styra.
Tävla i Packtivitet?

DELKURS 2 (27-28/4)
Lek som berikning och berikning för lek (Linda Atmer, biolog och hundpsykolog)

Att skapa förutsättningar för lek.
Berikning via lek.
Lek med andra hundar.
Hjälpa hundar att känna.
Stressutlopp – att tömma hunden.
Skällandet?
Problem och allvarlig lek.
Med mera.
Praktisk tillämpning på deltagarnas hundar.
Lekimprovisation

DELKURS 3 (25-26/5)
Lördag
Upplevelseberikning (David Selin)

GRUNDEMOTIONERNA
- Sök bl.a.:
Faran med för mycket sökande och försökande.
- Rädsla bl.a.:
Rädsla är inte bara skräck, utan också spänning.
- Lust
- Omsorg bl.a.:
Omsorg motverkar Raseri och Sorg.
- Sorg – panik
- Lek bl.a.:
Lek dämpar hyperaktivitet.
- Raseri bl.a.:
Aggression skyddar hunden mot frustration.
Hur de olika emotionerna påverkar varandra.
UPPLEVELSEBANA

Praktisk tillämpning på deltagarnas hundar.
PACKTIVITET
Tävling.

________________________________________________________

Lärare:
David Selin

David är utbildningsansvarig för HUNDutbildningsgruppen. Han har bland annat arbetat på Djurskyddsmyndigheten och var där ansvarig för hundfrågorna. David var med och arbetade fram de nya regler som bl.a. gäller för hunddagis och hundpensionat, L 102 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). David gästföreläser också på Linköpings universitet på några kurser i etologi. Han är också den som, tillsammans med sin fru (Maria Selin), har utvecklat berikning för hund. Alltså hur man tillgodoser hundens beteendebehov.

Linda Atmer
Linda driver ett hundföretag i Stockholm under namnet HundTänk. Hon har en magisterexamen i biologi, är utbildad hundpsykolog och hundinstruktör och har jobbat med hund på heltid i snart 15 år. Linda har ett extra stort intresse för etologi och i synnerhet hundars beteenden och välmående. 

 


Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 2
Sidvisningar: 943566
Unika besök: 661194