HUNDutbildningsgruppen bildades 1995. Vårt mål är att berika livet för både hundar och hundägare, genom att sprida en korrekt och relevant kunskap om hunden, både som biologisk varelse och som symbiospartner till människan.

HUNDutbildningsgruppens hundsyn präglas av ett vetenskapligt synsätt. Vi tror inte på att följa med i alla nya trender, som dyker upp. Däremot så tror vi på att tillvarata den nya forskning som pågår, och att använda den tillsammans med den mångåriga hunderfarenhet som finns.
Vi tar avstånd från all form av förmänskligande av hunden. Däremot så tror vi på att framhålla det som är gemensamt för människan och hunden. Eftersom det är i det, som vi kan nå varandra.
Vi kämpar för att alla hundar skall få möjlighet, att få utlopp för sina medfödda behov.
Vi tar avstånd från varje försök att förenkla eller fördumma hunden.
Vi propagerar för att hundkunskap, istället för enbart avancerade dressyrmetoder, är vägen till ett mer givande utbyte mellan hund och människa.

HUNDutbildningsgruppen strävar efter att all hundträning skall bygga på kommunikation och relation, och bara i undantagsfall på ”trix” och genvägar (”mekanisk träning”). Vi tror inte att man kan tillämpa samma inlärningsmetoder på alla typer av hundar. De träningsmetoder som används bör vara relationsanpassade (alltså vara anpassad efter den relation som hunden och hundägaren har).

Målet med utbildningarna är att alla elever ska bli aktiva och lära sig själva.
När man pratar med ”hundmänniskor” får man ofta höra att, när de går på någon kurs så plockar de bara det bästa ur innehållet. Detta tycker vi visar på att ”hundmänniskor” är aktiva och självständiga. Därför försöker vi att anpassa kursplanerna till detta.

Vi tror att den pedagogik man undervisar eleverna med också kommer att påverka hur eleverna i sin tur, behandlar sina elever, o.s.v. Vi tror alltså att pedagogik och hundsyn hör ihop.

Vi håller oss uppdaterade, genom bl.a. en nära kontakt med forskare i olika vetenskapliga grenar. Dessutom är vi själva aktiva, med att utföra vissa försök. Den utåtriktade verksamheten, består i första hand av: utbildningar, fristående kurser, konferenser och föredrag. Vi anlitar ständigt nya spännande lärare och föredragshållare.

 

David har sedan 36 år jobbat heltid med hund. Först i fyra år med rådgivning och träning av ”problemhundar”, därefter ett avbrott för vidareutbildning på ca. två och ett halvt år. Sedan över 26 år tillbaka så driver han en ”hundyrkesutbildning”, som förutom olika kurser också arrangerar konferenser kring ny hundforskning. Han har också innehaft tjänsten som hundhandläggare på Djurskyddsmyndigheten i samband med föreskriftprojektet för nya L 102. Tillsammans med sin fru bedriver han sedan år 2000 uppfödning av Canaan dog (Kennel Chanco). De hunddjur som funnits i hans liv och hem är allt från Amerikansk cocker spaniel till kanadensiska vargar.

David är i botten Fritidsledare men har även arbetat inom humanvården och djursjukvården.
Han är utbildad Hundkursledare och dressör på Stensunds Folkhögskola i Norrköping. Detta var en heltidsutbildning på 1½ år. Utbildningens lärare var Curt Blixt & Lasse Fält. Där ingick även en ledarutbildning för Hundsport. Efter den utbildningen gick han en ettårig Friskvårdsutbildning i Malung.

Övriga utbildningar inom hund är en hundinstruktörsutbildning, hundproblemkonsultutbildning, grundläggande djursjukvård med farmakologi, patrullering och skyddsfigurant.

Här är ett axplock av David´s olika hunduppdrag:
Lärare på räddningshundsinstruktörsutbildning i Italien
Beteendestuderat viltfångade vargar på Nordens ark
Tränat hund för filmmedverkan
Djuransvarig på filminspelningar
Medverkat i forskningen om hundens ursprung (KTH)
Styrelseuppdrag i olika hundklubbar
Föreläst på Linköpings universitet (Djurens beteende & Hundens beteendebiologi)
Handledare på examensarbeten inom etologi
Utfört olika konsultarbeten inom miljöberikning
Berikningsstudier på egna vargar i hägn

  

 

 


Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 6
Sidvisningar: 943563
Unika besök: 661191