HUNDutbildningsgruppen bildades 1995 och består av David & Maria Selin. Vårt mål är att berika livet för både hundar och hundägare, genom att sprida en korrekt och relevant kunskap om hunden, både som biologisk varelse och som symbiospartner till människan.

HUNDutbildningsgruppens hundsyn präglas av ett vetenskapligt synsätt. Vi tror inte på att följa med i alla nya trender, som dyker upp. Däremot så tror vi på att tillvarata den nya forskning som pågår, och att använda den tillsammans med den mångåriga hunderfarenhet som finns.
Vi tar avstånd från all form av förmänskligande av hunden. Däremot så tror vi på att framhålla det som är gemensamt för människan och hunden. Eftersom det är i det, som vi kan nå varandra.
Vi kämpar för att alla hundar skall få möjlighet, att få utlopp för sina medfödda behov.
Vi tar avstånd från varje försök att förenkla eller fördumma hunden.
Vi propagerar för att hundkunskap, istället för enbart avancerade dressyrmetoder, är vägen till ett mer givande utbyte mellan hund och människa.

HUNDutbildningsgruppen strävar efter att all hundträning skall bygga på kommunikation och relation, och bara i undantagsfall på ”trix” och genvägar (”mekanisk träning”). Vi tror inte att man kan tillämpa samma inlärningsmetoder på alla typer av hundar. De träningsmetoder som används bör vara relationsanpassade (alltså vara anpassad efter den relation som hunden och hundägaren har).

Målet med utbildningarna är att alla elever ska bli aktiva och lära sig själva.
När man pratar med ”hundmänniskor” får man ofta höra att, när de går på någon kurs så plockar de bara det bästa ur innehållet. Detta tycker vi visar på att ”hundmänniskor” är aktiva och självständiga. Därför försöker vi att anpassa kursplanerna till detta.

Vi tror att den pedagogik man undervisar eleverna med också kommer att påverka hur eleverna i sin tur, behandlar sina elever, o.s.v. Vi tror alltså att pedagogik och hundsyn hör ihop.

Vi håller oss uppdaterade, genom bl.a. en nära kontakt med forskare i olika vetenskapliga grenar. Dessutom är vi själva aktiva, med att utföra vissa försök. Den utåtriktade verksamheten, består i första hand av: utbildningar, fristående kurser, konferenser och föredrag. Vi anlitar ständigt nya spännande lärare och föredragshållare.

 

 

 


http://www.adventuredogconference.se
ADVENTure Dog Conference

http://www.hunddagisutbildningen.se
HUNDdagis-föreståndarutbildningen


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 9
Sidvisningar: 461907
Unika besök: 321887


www.tildemedia.com