Utbildningen till HUNDinstruktör/Hundägarstödjare

Utbildningen har som viktigaste mål att utbilda kompetenta HUNDkursledare (=HUNDinstruktörer), som ser till hundägarnas och hundarnas behov i första hand. Vårt mål är att HUNDkursledare som är utbildade av HUNDutbildningsgruppen inte ska förenkla (fördumma) hunden, utan våga inse att allt inte är svart eller vitt. Vi har även som mål att ”våra” instruktörer ska respektera hundägaren och hundens relation, och bygga all träning på den.

I stället för en mer sammanhållen utbildning där olika lärare tar vid där den andra slutade, har vi valt en form där varje delkurs ska stå för sig. De olika lärarna ger sin egen syn på Vardagsfostran. Sen är det upp till er att smälta samman allt till en egen kursplan. Detta kommer att kräva mer av er elever. Men vi hoppas att det också ska ge er ännu mer.

Ingen utbildning i världen, kan göra dig till en bra Kursledare. Det kan bara erfarenhet. Så se denna utbildning, som första steget mot att skaffa dig denna erfarenhet.

 

Lärare

David Selin
David är utbildningsansvarig för HUNDutbildningsgruppen. Han har bland annat arbetat på Djurskyddsmyndigheten och var där ansvarig för hundfrågorna. David var med och arbetade fram de nya regler som bl.a. gäller för hunddagis och hundpensionat, L 102 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). David gästföreläser också på Linköpings universitet på några kurser i etologi. Han är också den som, tillsammans med sin fru (Maria Selin), har utvecklat berikning för hund. Alltså hur man tillgodoser hundens beteendebehov.

Anders Hallgren
Hundpsykolog, psykolog, fil. lic. Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog, efter att i början av 1970-talet ha introducerat yrket hundpsykolog i Sverige. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Han har skrivet över 30 böcker om hundars beteende.

Mari Wendt
Mari är psykolog, med inriktning mot KBT, samt är utbildad inom etologi och hund. Hon driver Kharma utbildning som både riktar sig till människa och hund. Mari är specialiserad på att arbeta med samspelet mellan människa och hund.

Ingela Wik
Ingela är legitimerad lärare och driver sedan 2006 Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad instruktör hos olika aktörer samt hundens beteende hos HUNDutbildningsgruppen. Ingela handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden.


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 5
Sidvisningar: 633309
Unika besök: 459492