BERIKNINGSKONSULT (Bas), 6 dagar

Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att betala tillbaka genom att erbjuda dem ett rikligare hundliv med mer frihet. Men i en hundvärld där det fortfarande finns de som tror att ”en lydig hund är en lycklig hund” är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett rikligt hundliv. Det är där hundyrket Berikningskonsulten kommer in.

Som Berikningskonsult kommer din huvudsakliga arbetsuppgift att vara att hjälpa enskilda hundägare att erbjuda sina hundar ett riktigt hundliv.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Dag 1. (19/7)
Mental aktivering

Anders Hallgren
Historik
Bakgrund och utveckling
Understimulering
Vargens olika beteenden: balans, nosarbete, problemlösning och inlärning.
Nöjd - inte trött
Egenkontroll

Dag 2. (20/7)
Beteende- och upplevelsebehov

David Selin
Grundemotionerna
Bland annat:
Den ”saknade pusselbiten” i Berikning.
För mycket Sökande som t.ex. målmotiverad Berikning och Aktivering riskerar att leda till manier.
Rädsla går inte att undvika, utan behöver få utlopp genom Mystik, Positiv förvåning och Mysrys.
Lust en viktig faktor i all Socialberikning.
Vilken roll hundägaren ska ha i Berikningen avgörs av Omsorg.
Saknad/Panik behöver mättas, men inte Berikas för.
Jaktdödandet (Predation/Avfångande), fysiskt försvar (Revir/Försvara) och Rädsla bör få utlopp i Lek.
Raseri skyddar hunden mot frustration och behöver ofta få utlopp.
Hur de olika emotionerna påverkar varandra.

Grundfunktionerna
Bland annat:
Överlevnad: Energi, Exkretion, Rädsla, Kroppsreglering och Hygien.
Fortplantning: Revir, Parbildning, Familjeliv och Uppfödning.
Vilka beteenden har blivit autonoma?
Vilka beteenden har ett motivationsöverskott?

Känslor
Bland annat:
Rädsla, både en obehaglig känsla och en ”krydda”.
Avsmak, en känsla som verkar behöva aktiveras hos hundar med stor motivation för ätbeteenden (Furagering).
Intresse, en ”kidnappad” känsla hos våra hundar.
Sorg, en känsla som inte får skojas bort.
Glädje, spelad glädje är inte dubbel glädje.
Skam, en känsla som kan trigga oss.
Avsky, en känsla som vi lätt förväxlar med rädsla.
Raseri, en känsla som riskerar att öka av för effektiva träningsmetoder.
Förvåning, känslan som får hunden att växla emotion.
Rätt känsla, en förutsättning för att hunden ska kunna tillgodose sina beteendebehov.

Lekande/Läkande
Bland annat:
Lek dämpar hyperaktivitet.
Lek motverkar depression.
Lek läker skador efter stress.
Lek stärker relationer.
Lek är ofta den bästa berikningen.
Godis och lek går inte ihop.

Generellt aktivitetsbehov
Bland annat:
När det blir tid över…
En fungerande dygnsrytm.
Use it or lose it?

Dag 3. (21/7)
Stress och Berikning för: Beteendebehov, Upplevelsebehov, Leklust, Generellt aktivitetsbehov och Stressutlopp.

David Selin
En lycklig hund är en ….
Aisopos, hunden och vargen.
Resurser kontra frihet.
KASAM

Stress
Bland annat:
Ofrihet
Ägarkontroll eller egenkontroll?
Att själv komma på vad någon annan vill, är inte valfrihet.
Vad är värst, att tvingas göra något man inte vill eller att tvingas vilja något man inte vill?
Skillnaden mellan att ”få utlopp för” och ”investering”.
Faran med Motivationshämning.

Beteendebehov
Varför vi inte ska försöka efterlikna naturen.
Ras, personlighet och beteendebehov.

Tresystem teorin
Bland annat:
Drift: Att försöka hitta, komma åt eller uppnå något.
Förekommer i huvudsak i Predation och Furagering.
Hot: Att undvika och hantera hot.
Förekommer i huvudsak i Revir och Predation.
Tryggt och lugnt: Vila, återhämtning, omsorg och mys.
Förekommer i huvudsak i Socialt och Hygien.
Hur man balanserar Berikningen efter Tresystem teorin.

Berikning
Bland annat:
Grad av realism: hög ”Vildhund”, mellan ”Byhund” och låg ”Tamhund”.
Det är hunden som avgör vad som är bra Berikning.
Hur man anpassar Furageringsberikningen efter hundens Furageringsprofil.
Rasens/hundtypen betydelse i Predationsberikningen.
Vi behöver fler former av Predationsberikning.
Olika Rörelser kan ha en koppling till olika känslor.
Det är inte Samarbetsberikning när ägaren styr hunden. Samarbete är när hunden och människan hjälps åt, kommunicerar och växlar roller under arbetet. Beröm kan förstöra Samarbetsberikning.
Ensamma hundar behöver mer än bus med andra hundar för att få sitt Sociala behov tillgodosett.

Upplevelsebehov
Bland annat:
Hur man ger hunden ett mer spännande liv.
Att lära en hund att allt inte är gott.
Meningsfullhet för hund?
Tröst ger utrymme för sorg.
Samhörighet i stället för ”bra kontakt”.
Uppskattning bättre än beröm.
Lär hunden att misslyckas och skita i det.
När ormen bara var en gren – lyckan av att våga.

Leklust
Bland annat:
Brottas med en annan hund.
Dragkamp (emot) låt hunden vinna minst 4/10 gånger.
Retas med hunden och låt den reta tillbaka.

Tidsfördriv
Bland annat:
Hundens egen låda.
Kolla runt och/eller ut.

Stressutlopp
Bland annat:
Hundars behov av att få explodera (vanligt hos sk. reaktiva hundar).
Att hjälpa en hund att ”tömma sig” på stress.
Faran med hård motion för hundar med PTSD

Att tänka på vid Berikning
Bland annat:

Emotion- och känsloanalys av Berikningen.
Sinnenas roll i Berikning - lukt och ljud ger känslor medan bild och språk ger information.
Faran med obalanserad Berikning.

Dag 4. (22/7)
LEDIG

Dag 5. (23/7)
Hur man Berikar och besök på kennel Chanco.

David Selin

Olika sätt att Berika
Bland annat:
Permanent Berikning.
Regelbundet återkommande tillfällig Berikning.
Tillfällig Berikning/Händelser.

Händelser
Bland annat:
Sniffmovie eller Lajv
Vilka beteenden och känslor kan få utlopp i en Händelse.
Hur man regisserar en Händelse.
Förvåning en viktig faktor.
Att använda lukter.
Hur man får tag på olika lukter.
Varma och kalla föremål och figurer.
Nyckelretningar.

Besök på kennel Chanco

Dag 6. (24/7)
Många olika sätt att använda leken som Berikning.

Linda Atmer

Dag 7. (25/7)
Praktiska tips på Berikning.

David Selin
”Upp till hunden”
När hunden själv får välja vad den vill göra.
Bland annat:
Permanent Berikning
Möblera efter sin hund.
Vad ska och vad kan ingå?
Hundens egen låda.
Hundgräs

Fri-tid
Planerad eller/och spontan.
Hemma, på tomten, på balkongen, under promenaden och i skogen/parken.
”På egen tass”
”Ute på vift”
”Höra ihop”

Specifik Berikning
”Gott och annat”
”Soptunnan”
”Insektssök”
”Kackerlacksspår”
”Viltsök”
”Jaktstig”
”Rollbyten”
”Inomhus grävlåda”
”Intuitiv massage”
”På patrull”
”Regisserad promenad”
”Hänga”/”Sova över”


Antagningskrav
Att du älskar hundar för att de är just hundar.
____________________________________________________________

Kurslokalen ligger i Rottne.
Priset för kursen är 7500:-
Det kan tillkomma vissa extra kostnader för material, om du vill prova med den egna hunden, vilket kommer bli möjligt efter kurstid.

För att anmäla dig mejlar du ditt namn, adress och telefonnummer till info@hundutbildningsgruppen.se

 


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 5
Sidvisningar: 733371
Unika besök: 537728