BERIKNINGSKONSULT (Satisfieringskonsult)
Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att betala tillbaka genom att erbjuda dem ett rikligare hundliv med mer frihet.

Men i en hundvärld där det fortfarande finns de som tror att ”en lydig hund är en lycklig hund” är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett rikligt hundliv. Det är där hundyrket Berikningskonsulten kommer in.

Som Berikningskonsult kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att hjälpa enskilda hundägare att erbjuda sina hundar ett riktigt hundliv.

 

Berikningskonsultens Arbete
Först tar du fram en Individuell beteende och motivation profil på hunden. Från det så arbetar du tillsammans med hundägaren fram ett Individuellt berikningsprogram och provar ut det.

Individuell beteende och motivation profil (Bmp)
Utifrån hundens ras/typ, kön (inklusive kastrat), ålder och framför allt person, så utreder berikningskonsulten vilka hundens behov är och rangordnar dessa. Exempel på behov är autonoma beteenden, copingstrategier, aktivitetsnivå, dygnsrytm och egenkontroll.

Individuellt berikningsprogram (Ib)
Utifrån hundens Bmp och ägarens situation arbetar berikningskonsulten fram ett berikningsprogram för hunden. Det ska utgå från hunden, men också vara realistiskt utifrån ägarens situation. Man börjar med att tittar på hur boendemiljön och rastningarna kan förbättras. Först om det inte räcker så hjälper berikningskonsulten ägaren att hitta eller skapa aktiviteter som tillgodoser hundens behov.

 


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 5
Sidvisningar: 717299
Unika besök: 525711