BERIKNINGSKONSULT (Satisfieringskonsult), 6 helger
Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att betala tillbaka genom att erbjuda dem ett rikligare hundliv med mer frihet.

Men i en hundvärld där det fortfarande finns de som tror att ”en lydig hund är en lycklig hund” är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett rikligt hundliv. Det är där hundyrket Berikningskonsulten kommer in.

Som Berikningskonsult kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att hjälpa enskilda hundägare att erbjuda sina hundar ett riktigt hundliv.

 

Berikningskonsultens Arbete
Först tar du fram en Individuell beteende och motivation profil på hunden. Från det så arbetar du tillsammans med hundägaren fram ett Individuellt berikningsprogram och provar ut det.

Individuell beteende och motivation profil (Bmp)
Utifrån hundens ras/typ, kön (inklusive kastrat), ålder och framför allt person, så utreder berikningskonsulten vilka hundens behov är och rangordnar dessa. Exempel på behov är autonoma beteenden, copingstrategier, aktivitetsnivå, dygnsrytm och egenkontroll.

Individuellt berikningsprogram (Ib)
Utifrån hundens Bmp och ägarens situation arbetar berikningskonsulten fram ett berikningsprogram för hunden. Det ska utgå från hunden, men också vara realistiskt utifrån ägarens situation. Man börjar med att tittar på hur boendemiljön och rastningarna kan förbättras. Först om det inte räcker så hjälper berikningskonsulten ägaren att hitta eller skapa aktiviteter som tillgodoser hundens behov.


Utbildningens innehåll
1. Mental aktivering

Anders Hallgren, psykolog
Historik
Bakgrund och utveckling
Understimulering
Vargens olika beteenden: balans, nosarbete, problemlösning och inlärning.
Nöjd - inte trött
Struktur i vardagen
Egenkontroll

David Selin, kynolog
Hunden i människans värld.
Kontrollbehov kontra frihetsbehov.
Rastning – för hunden eller ägaren?
Rasanpassad aktivering
”Hundens liv” konceptet.
Cirkadiska rytmer
Rörelsebehov
Naturliga beteenden
Psykiskt utrymme
Känslan av mening
Tidsfördriv
Projekthundar


2. Berikning
Karolina Lasses, hundkonsult
Miljöberikning på djurpark.
Vargens hägn - hundens rum
Berikning – inte underhållning
Valfrihet kräver mer än ett alternativ
Ett utrymme flera funktioner

David Selin, kynolog
Berikning för hund.
Bakgrund och utveckling.
Evolution och motivation
Motivationens olika orsaker
Motivation eller stress
Beteendeutrymme
Beteendeersättning
Satisfiering


3. Animal coping och Bmp
Mari Wendt, psykolog
Animal coping
Egenkontroll
Coping, strategier och resurser
Acceptans

David Selin, kynolog
Individuell beteende och motivation profil.
Ras, kön och ålder.
Individutredning
Beteenden och problembeteenden.
Lek
Stressutredning
Aptit och mat.
Felkällor


4. Rum för hunden
Malin Nilsson, trädgårdsföretagare
Tomt, trädgård och hundgård
Olika behov – samma utrymme.

Landskapsarkitekt
Kommunala rastgårdar.

David Selin, kynolog
Vad ska finnas i ett hem med hund?
Det perfekta hundrummet.


5. Individuellt berikningsprogram 
David Selin, kynolog
Att ta hänsyn till.
Promenaden som berikning
Berikningsprogram 0.
Presentationen för ägaren.
Berikningsprogram 1.
Utprovning – fråga hunden.
Berikningsprogram 2.
Utvärdering


6. Tillämpad berikning.
David Selin, kynolog
Berikningsbank
Hur gör man.
Tillverka själv.
Redovisning av projekthundar.

 

Antagningskrav
Att du älskar hundar för att de är just hundar, och inte bara för att de går att träna och göra om.


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 7
Sidvisningar: 544853
Unika besök: 389032