UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED HUND!
ISTÄLLET FÖR
EMOT.

Idag finns två teorier om hur man ska tillgodose hundars behov, Mental aktivering och Berikning. Båda koncepten kommer från vår utbildning.

Mental aktivering
Anders Hallgren presenterar 1984 för första gången sitt nya begrepp Mental aktivering och teorierna kring det.
Lyckliga Lydiga Hundar ICA 1984.

Berikning
Vi (Maria och David Selin) introducerar 1998 vårt koncept Berikning i hundvärlden.
Berikning (Enrichment) för tamhund 1998

Efter att ha utvärderat hur dessa två olika teorier har tagits emot och tillämpats i hundvärlden, och utifrån nya rön kring beteenden, motivation och stress är det nu dags att ta Mental aktivering och Berikning ett steg vidare.

Vi har sedan tre år tillbaka arbetat med att ta fram en ny modell som täcker in alla hundens beteendebehov. Ett koncept om hur man skapar ”beteendeutrymme” för de beteenden som hunden behöver få utlopp för. Men som också ger kunskap om hur man hjälper hundar att hanterar de beteenden som de inte kan få utlopp för.

BMA  (Behaviour and Motivation Acceptance)
Tillsammans med de specialister som på ett eller annat sätt bidragit till att skapa det nya konceptet kommer vi nu (2016) att för första gången presentera BMA för hundvärlden.

Mental aktivering + Berikning + Copingstrategier + Acceptans = BMA.
BMA är ett helhetsbegrepp som bygger på att istället för att träna bort eller på annat sätt hindra hunden att utföra ett beteende, skapa möjlighet för hunden att utföra beteendet eller om det inte är möjligt eller lämpligt, hitta ett alternativt utlopp för den motivation som ligger bakom beteendet.


Berikningskonsult/BMA-utbildningen
Fler och fler börjar inse att vi inte bara kan utnyttja våra hundar för att tillgodose våra egna behov, utan att vi också är skyldiga att ”betala tillbaka” genom att ge hundarna ett värdigt liv. Men i en hundvärld där man påstår att en lydig hund, är en lycklig hund är det inte lätt att hitta den kunskap och de verktyg som behövs för att ge sin hund ett riktigt hundliv. Det är där Berikningskonsulten kommer in. Förutom arbetet med enskilda hundar/hundägare, berikningskurser och berikning av rastgårdar, så finns ett stort behov av ”rumsanalys” individuella berikningsprogram och ”beteendeersättningar” på allt från kennlar, pensionat till olika hunddagis.


1. Mental aktivering och Den nya psykologin
Mari Wendt, psykolog
Mental aktivering, bakgrund och utveckling
Under- och överstimulering
Egenkontroll
Coping, strategier och resurser
Acceptans


2. Berikningsteori
David Selin, kynolog
Berikning, bakgrund och utveckling
BMA
Evolution och motivation
Motivationens olika orsaker
Motivation eller stress
Beteendeutrymme
Beteendeersättning
Fysisk frihet – kidnappad hjärna

3. Anpassad Berikning
David Selin, kynolog
Ras och motivation
Ålder och motivation
Beteendeutveckling
Berikning och lagen (nya l102?)
Osjälvisk berikning
Valpberikning


4. Rum för hunden
Åsa Dahlberg, trädgårdsarkitekt
Tomt, trädgård och hundgård
Olika behov – samma utrymme
m.m.

   Hägndesign (djurpark)
Karolina Lasses, hundkonsult
Vargens hägn- hundens rum
Berikning – inte underhållning
Valfrihet kräver mer än ett alternativ
Ett utrymme flera funktioner
m.m.


5. Hundens rum
Åsa Dahlberg, trädgårdsarkitekt
Karolina Lasses, hundkonsult
Att planera rum, hundgård och tomt (praktik)

   Berikning för ”bull- och terrier hundar”
Karolina Lasses, hundkonsult
Behov och kompetens
Avreaktion
Personlighetsutveckling
Dödare inte mördare


6. Bus som berikning
Dressör
Drifter
Jaktlust och föremålslek
Väcka, kontrollera och utveckla
m.m.

   Fysträning
djurfysioterapeut
Hundens hormonsystem
Katabolism och anabolism
Konstitution och belastning
Hull och träning

   Berikningsinredning (göra själv)
David Selin, kynolog
Jaktlinbana
Foderkross
Foderbur
Klättervägg
Foderspridare
Barklåda
m.m.


7. Blodspår och andra jaktbanor som berikning
Maria och David Selin, kynologer
Första spåret
Spårkunskap (teori och praktik)
Spårslut eller fortsättning
Träning kontra valfrihet
Rasanpassning
Individanpassning
Stegringsplan


8. Fågelapportering som berikning
Maria Sundberg, fågelhundsinstruktör
Apportering för hund
Jaktbeteende och samarbetsbeteende
Väcka beteendet
Lek förstör berikningen
Hur man går vidare
m.m.


9. Patrullstig som berikning
Karin Haglund, dressör
Grundträning
Mystik
Vidareutveckling
Revirberikning för vem?
m.m.


10. Beteendeanalys, berikningsprogram och utvärdering
David Selin, kynolog
Sammanfattning av praktisk berikning
Berikningen mål?
Hundens behov och ägarens
Otacksamma hundar
Beteendegrupper
Överberikning
Info. om praktikhundar
En föränderlig hundvärld
BMA sidan
Frågor
Certifikatsutdelning


Antagningskrav: Att du älskar hundar för att de är just hundar, och inte bara för att de går att träna och göra om.
Datum: 18-22/7 & 25-29/7 (V. 29 & 30)
Tider: 09.00-17.00
Plats: Alvesta
Pris: 10 000 Sek
Anmälan: info@hundutbildningsgruppen.se
Frågor: 0739-844806, 0768-581358

 


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 9
Sidvisningar: 717303
Unika besök: 525715