AKTUELLA UTBILDNINGARHUNDkursledare (Hundinstruktör)

Datum:
Delkurs 1: 28-29/10 (Anders Hallgren)
Delkurs 2: 25-26/11 (David Selin)
Delkurs 3: 27-28/1-2018 (Karin Haglund)
Delkurs 4: 24-25/2 (David Selin)
Delkurs 5: 24-25/3 (Ingela Wik & Mia Jansson)
Delkurs 6: 28-29/4 (David Selin)

Plats: Norrköping, Katrineholmsvägen 66, Åby
Tider: lördag 10.00-18.00, söndag 08.00-16.00
Kurskostnad: 2500 Sek/delkurs
För innehåll - ring David på 0739-844806
Läs mer HÄR
___________________________________________________________________________

Utbildning till Problemhundsutredare

Plats: Stockholm (Celciusgatan 6)
Tider: lördag & söndag 09.00-17.00
Kurskostnad: 2800 Sek/delkurs (19 600 sek)

Delkurs 1
7–8/4 - Anders Hallgren
Utredning av hundproblem

Delkurs 2
5–6/5 - David Selin
Utredning av hundproblem

Delkurs 3
2–3/6 - Mari Wendt
Problemhundsägaren
Hundproblem och psykologi

Delkurs 4
25–26/8 - Linda Atmer
Utredning av hundproblem

Delkurs 5
22–23/9 - Carl-Gustav Siwertsson
Psykofarmaka
Sjukdom som problemorsak mm.

Delkurs 6
20–21/10 - Lärare ej helt klart än…
Läsa problemhund

Delkurs 7
17–18/11 - David Selin
Redovisning av er problemhund

___________________________________________________

Relation & Lek

Datum: 24-25/3
Plats: Stockholm
Tider: lördag & söndag 09.00-16.00
Kurskostnad: 2400 Sek

Innehåll:
Lekens evolution
Valpens lek
Lekens språk
Träning eller inlärning
Relationen och leken
Lek och stress
Leken och signalsubstanserna
Föremålslek
Lek och spänning
Y-et
Satisfiering

___________________________________

Läsa hund

Datum: 7-8/4
Plats: Alvesta
Tider: 09.00-16.00
Kurskostnad: 1600 Sek

Innehåll:
Språk, beteende och personlighet.
Språkutveckling och dialekter....
Metakommunikation
Beteendet skapar medvetande.
Mosaiksignaler
Observationsteknik (skenbart objektiv eller medvetet subjektivt).
Kognitiv bias.
Ideomotoriska rörelser.
Hunden är ingen ö.
Kynne, mentalitet, temperament, psyke, lynne, karaktär, sinnelag, läggning och personlighet.
Tillgänglighet, kamplust, temperament, skärpa, försvarslust, nervkonstitution, hårdhet och dådkraft.
Lämplighetstest, bedömning och beskrivning.
Skottreaktioner (rädsla, smärta eller irritation).
Funktionsutredning
Evolutionär funktion, fysisk reaktion eller individens känsla

______________________________________________________________

HUND 360º

Delkurs 1: 14-15/4
Delkurs 2: 12-13/5
Delkurs 3: 9-10/6
Plats: Alvesta
Tider: lördag & söndag 09.00-16.30

Kurskostnad: 1500 Sek/delkurs (4500 Sek)

 

Läs mer här:
http://www.hundutbildningsgruppen.se/default.asp?sida=H3

__________________________________________________________

Blodspår som Berikning

Datum: 19-20/5-2018
Plats: Alvesta 
Tider: lördag 09.00-17.00, söndag 08.00-17.00
Lärare: David & Maria Selin
Kurskostnad: 1900 Sek
Anmälan: 0739-844806, info@hundutbildningsgruppen.se
Läs mer här:
http://www.hundutbildningsgruppen.se/default.asp?sida=blodspar

_________________________________________________________

Raskunskap

Datum: 26-27/5
Plats: Stockholm (Kungsholmen), Celciusgatan 6
Tider: lördag & söndag 09.00-16.00
Kurskostnad: 1600 Sek

Innehåll:
Ras, typ och underart
Rasism, fördomar och förutfattade meningar....
Vinklar (antropocentristisk, biologisk, behavioristisk och individuell).
Rasbildning (miljö, näring och hot).
Domesticeringsgrad
Olika rasindelningar
Hundens sju olika grundtyper
Rasens arbetsbakgrund
Rasens geografiska arv
Konstitution och morfologi
Att välja ras utifrån utseende
Motor och tankens storlek
Territoriella egenskaper.
Nya hundraser (och ”raser” som inte är hundraser….)

_____________________________________________

URHUNDSKURS
En kurs för dig som vill lära dig mer om urhundar och hur man ska hantera dem.

Datum: 2-3/6
Plats: Alvesta 
Tider: lördag & söndag 09.00-16.00
Kurskostnad: 2300 Sek

Lärare: David & Maria Selin
Anmälan: 0739-844806, info@hundutbildningsgruppen.se

Innehåll:
Vad är en urhund?
Hur fungerar en urhund?
Ledarskap och rangordning
Hundens olika åldrar
Könsmognad och brunst

Hundens språk
Relationen
Träning och kommunikation
Hur man sätter gränser för hunden
Hur man tillgodoser hundens beteendebehov

_______________________________________

För anmälan och mer information:
Ring 0739-844806

eller
Maila: info@hundutbildningsgruppen.se

 
 
Återtagande av anmälan till kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen 14 dagar innan kurstillfället.
Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen. Vid sjukdom godtar vi sjukintyg (utskrivet av läkare), som kan påvisa att du inte själv har varit skuld till det inträffade. Sjukintyget måste specifikt tala om varför Du inte kan gå kursen. Om sådant intyg kan uppvisas så har vi inga ekonomiska krav på dig.
 
 
 
 
 

 

 

 


Följ oss på Facebook
Facebook

http://www.hunddagisutbildningen.se
HUNDdagis-föreståndarutbildningen


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 14
Sidvisningar: 474249
Unika besök: 331174


www.tildemedia.com