Design av hundrastgårdar, hundrastplatser och hundgårdar

Hundrastområden är inte bara en plats där hunden kan rastas utan blir även en mö­tesplats för hundarna och deras ägare. Med rätt innehåll/utformning blir rastområdet en plats för olika typer av aktivitet och träning. Hundägare har olika syften med att besöka ett hundrastområ­de och därför bör utformningen varieras för att passa så många som möjligt.

Man kan med små medel och material från naturen berika hundrastplatser, en typ av ”naturagility”. Berikningen gör vistelsen i rastområdet mer stimulerande för både hund och ägare.

Det finns en del regler som ska följas då man bygger en hundgård. Bland annat ska det finnas en upphöjd liggplats och hundgården ska innehålla individuellt anpassad miljöberikning. Berikningen ska vara säker och inte utsätta hunden för ökad skaderisk. Berikningen ska vara anpassad efter den hund som hålls i hundgården.
Läs mer:
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt - L102

David Selin arbetar med miljöberikning för hundar samt forskar och utbildar i ämnet. Han har också innehaft tjänsten som hundhandläggare på Djurskyddsmyndigheten i samband med föreskriftprojektet för nya L 102. David har anlitats av kommuner och företag för att designa en bra miljö för hundar i olika syften.

Ska du skapa en hundrastgård, anlägga ett hundhägn eller bygga en enklare hundgård? Kontakta David för råd om utformning och design som passar dig, din hund och platsen.

För mer information.
Telefon: 0739844806
Mail: info@hundutbildningsgruppen.se


Följ oss på Facebook


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 7
Sidvisningar: 586951
Unika besök: 423196