HUND 360º - Andra varvet

En kurs på 3 helger med följande delar:

LÄSA HUND
Språk, beteende och personlighet.
Språkutveckling och dialekter....
Metakommunikation
Beteendet skapar medvetande.
Mosaiksignaler
Observationsteknik (skenbart objektiv eller medvetet subjektivt).
Kognitiv bias.
Ideomotoriska rörelser.
Hunden är ingen ö.
Kynne, mentalitet, temperament, psyke, lynne, karaktär, sinnelag, läggning och personlighet.
Tillgänglighet, kamplust, temperament, skärpa, försvarslust, nervkonstitution, hårdhet och dådkraft.
Lämplighetstest, bedömning och beskrivning.
Skottreaktioner (rädsla, smärta eller irritation).
Funktionsutredning
Evolutionär funktion, fysisk reaktion eller individens känsla


UPPFÖDNING
Fortplantning och utveckling.
Nyfödafasen (prägling och anknytning).
Köksuppfödning (skadligt och olagligt).
Övergångsfasen (valpberikning).
Socialiseringsfasen (ingen bra fas för socialisering).
Samarbetsträning och valpträning.
Näringsbrist och valpbeteende.
När ska valpen flytta?
Juvenila fasen.
Vanliga valpproblem.
Valputvekling.
Pubertala fasen.
Evolution och avel.
Avelsmål (”två är ett för mycket”).
Salutogenetisk eller patogenetisk avel?
Friska gener eller friska hundar?
Inavel (genvägen till katastrof).
Sällskapsegenskaper kontra gott moderskap.
Bra bruksegenskaper ger dåliga nerver.
Charm (den viktigaste mentala egenskapen).
Balansen mellan genetisk likhet och olikhet.
Stress, prenatal stress och postnatal stress.


RASKUNSKAP
Ras, typ och underart
Rasism, fördomar och förutfattade meningar.
Vinklar (antropocentristisk, biologisk, behavioristisk och individuell). 
Rasbildning (miljö, näring och hot).
Domesticeringsgrad
Olika rasindelningar.
Hundens sju olika grundtyper
Rasens arbetsbakgrund
Rasens geografiska arv.
Konstitution och morfologi.
Att välja ras utifrån utseende.
Motor och tankens storlek.
Territoriella egenskaper.
Nya hundraser (och ”raser” som inte är hundraser….).

 

Lärare på alla 3 delarna är David Selin

 


http://www.adventuredogconference.se
ADVENTure Dog Conference

http://www.hunddagisutbildningen.se
HUNDdagis-föreståndarutbildningen


HUNDutbildningsgruppen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta

0739-844806
info@hundutbildningsgruppen.se


Besökare just nu: 3
Sidvisningar: 467265
Unika besök: 326031


www.tildemedia.com